Spolek Pomáháme přírodě, z.s. pořádá společně s partnery výtvarnou soutěž pro děti a mládež z Pardubického kraje za účelem jejich environmentálního vzdělávání zábavnou a kreativní formou.

Všechny věkové kategorie (do 6 let, 7-10 let, 11-15 let, střední školy) Každý může nakreslit a zaslat pouze jeden obrázek - na tvrdší papír velikosti A4 nebo A3 (jakoukoliv technikou – fixy, tempery, koláž, atd.), na jedno z témat letošního ročníku:

 • ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA PARDUBICKÉHO KRAJE (hlavní téma)
 • EKOLOGICKÁ DOPRAVA NA SILNICI BUDOUCNOSTI
 • BIOKORIDOR
 • EKOLOGICKÁ ŽELEZNICE
 • TŘÍDĚNÍ ODPADU POMÁHÁ PŘÍRODĚ
 • CESTA PLASTU ZE ŽLUTÉHO KONTEJNERU K NOVÉMU VÝROBKU
 • JAK BY MOHLO VYPADAT UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ U NÁS NA ULICI?

Pro řádné zapojení se do soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje je nutné na zadní stranu obrázku čitelně napsat tyto údaje:

 • jméno a příjmení autora
 • jeho věk
 • bydliště autora – uveďte pouze město nebo obec
 • kontaktní údaje (telefon nebo e-mail na rodiče)
 • název obrázku
 • příp. jméno, příjmení a podpis rodiče, který tím vyjadřuje souhlas se zapojením autora mladšího patnácti let do soutěže[1].

Obrázek s výše uvedenými údaji nám zašlete poštou nejpozději do 4. prosince 2018 v obálce s nápisem VÝTVARNÁ SOUTĚŽ na adresu:

Pomáháme přírodě, z.s.,

Semtín 80

533 53 Pardubice.

 

Soutěže se lze též účastnit předáním obrázku zástupcům spolku na vybraných veřejných akcích během roku 2018.

Spolek si váží soukromí autorů, a proto postupuje při pořádání této výtvarné soutěže v souladu s novými pravidly pro zpracování a ochranu osobních údajů. Abychom mohli řádně vyhodnotit zaslané nebo nám předané obrázky, potřebujeme od jejich autorů znát nejnutnější osobní údaje, kterými jsou: jméno a příjmení autora, věk, město nebo obec, ve které má bydliště, telefonní nebo e-mailový kontakt. Tyto údaje náš spolek zpracovává pouze za účelem řádného a spravedlivého pořádání výtvarné soutěže. Údaj o věku slouží pouze k rozřazení účastníků do jednotlivých kategorií, údaj o bydlišti v rozsahu města, obce slouží pro kontrolu splnění kritéria bydliště účastníků na území Pardubického kraje, kontaktní údaj slouží pouze za účelem kontaktování autorů v případě, že budou porotou nebo veřejností v internetovém hlasování vybráni za finalisty, jméno, příjmení a podpis rodiče[2] autora mladšího patnácti let vyžadujeme jako důkaz, že byl udělen platný souhlas s pravidly této soutěže a se zpracováním osobních údajů. Porotcům jsou soutěžní obrázky představovány pod jednotlivými čísly. Spolek zveřejňuje pouze finalisty, a to v rozsahu: jméno s prvním písmenem příjmení, zařazení do kategorie, město, obec bydliště, název výtvarné práce příp. její vyobrazení. Spolek je oprávněn předat partnerům soutěže k nahlédnutí kontaktní údaje finalistů, a to z důvodu doložení plnění – udělení cen. Soutěžní práce autorům nevracíme. V souladu s pravidly soutěže archivujeme práce finalistů, ostatní práce a další dokumenty (např. přehledy se jmény účastníků) nejpozději do dvou let od konání soutěže skartujeme. Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách spolku www.pomahameprirode.cz. Pro případ, že byste chtěli svůj souhlas v průběhu soutěže odvolat, pro případ aktualizace poskytnutých osobních údajů nebo pro případ otázek, dotazů či připomínek můžete využít naši kontaktní e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zapojením se do soutěže dáváte souhlas s těmito pravidly a zároveň dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely řádného a spravedlivého vyhodnocení soutěže, kontaktování finalistů, zveřejnění finalistů soutěže a jejich soutěžních prací. Souhlas se zasláním prací může dát za děti mladší 15 let rodič2.

Jakmile nám obrázek dorazí, tak jej nahrajeme na naše webové stránky www.pomahameprirode.cz, pro účel hlasování veřejnosti. Pro tyto účely je obrázek označen pouze číslem, kategorií, do které soutěžní práce spadá, a je u něj uveden název. Dále hodnotí anonymní obrázky porota.

Pokud obrázek zvítězí v internetovém hlasování nebo bude vybrán porotou v jedné z věkových kategorií (do 6, do 10, do 15 let, SŠ), kontaktujeme autora (nebo jeho rodiče) na telefonním čísle nebo na e-mailové adrese uvedených na rubové straně obrázku.

Slavnostní vyhlášení vítězů s předáním cen se uskuteční v lednu 2019 v sídle Pardubického kraje za účasti představitelů Pardubického kraje a partnerů soutěže.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE – V rámci soutěže se soutěží v níže uvedených kategoriích.

 1. kategorie – do 6 let:
 2. a) cena pro vítěze určeného odbornou komisí – 1., 2., 3. místo
 3. b) cena pro vítěze z veřejného hlasování na internetu – 1. místo
 4. kategorie – do 10 let:
 5. a) cena pro vítěze určeného odbornou komisí – 1., 2., 3. místo
 6. b) cena pro vítěze z veřejného hlasování na internetu – 1. místo
 7. kategorie – do 15 let:
 8. a) cena pro vítěze určeného odbornou komisí – 1., 2., 3. místo
 9. b) cena pro vítěze z veřejného hlasování na internetu – 1. místo
 10. kategorie – středoškolská mládež:
 11. a) cena pro vítěze určeného odbornou komisí – 1., 2., 3. místo
 12. b) cena pro vítěze z veřejného hlasování na internetu – 1. místo

- hodnotné ceny = spotřební elektronika ve smyslu tablety, mobilní telefony,  fotoaparáty, hudební přehrávače apod.; pro nejmenší pak hračky jako jsou Lego, plyšáci apod.

SYSTÉM URČENÍ VÍTĚZŮ

první porota

Ve všech kategoriích bude postup identický:

- oslovená porota se sejde a ohodnotí všechny obrázky, které dorazily do soutěže a byly správně označeny (věk, jméno, město... viz výše)

- následně budou sečteny všechny známky všech porotců a určí se prvních 10 finalistů, kteří budou mít největší bodový zisk

druhá porota

- před-vybraná díla ohodnotí jednotliví porotci od 1 do 10 bodů. Celkové pořadí finalistů určuje součet těchto bodů.

Veřejné hlasování

- po ukončení příjmu soutěžních prací bude probíhat veřejné hlasování na webové stránce www.pomahameprirode.cz

- po ukončení budou hlasy sečteny a vítězové všech čtyř věkových kategorií budou odměněni věcnými cenami na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže.

Všeobecné podmínky

- každý účastník může do soutěže zaslat pouze jednu práci, pokud jich jeden autor pošle více, budou tato díla hodnocena jako jedno

- pokud v soutěži uspěje dílo, které tvořil více než jeden autor (2 a více), je tento kolektiv oceněn jednou cenou jako jednotlivec

- práce musí splňovat všechny pravidla soutěže

- práce, které nesplňují soutěžní pravidla, budou ze soutěže vyřazeny

- organizátor si vyhrazuje právo na vyřazení takto kvalifikovaných prací ze soutěže bez vědomí autora

- autor vyřazené práce nemá nárok na vrácení práce

- organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit práce na internetových stránkách soutěže www.pomahameprirode.cz a využít je v propagačních materiálech

- organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel v průběhu soutěže

Pokud chcete poradit, napište nám, zavolejte:

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 466 611 139

mobil: 774 147 306; 774 145 378

Organizátor soutěže:

Pomáháme přírodě, z.s.

IČ: 02507153

Semtín 80, 533 53 Pardubice

 

[1]Pro zasílání soutěžních prací prostřednictvím školy nebo oddílů dětí a mládeže pravidla pro udělení souhlasu mladších 15 let připravujeme.

[2] nebo jiného zákonného zástupce osoby mladší 15 let

pce-kraj sus pce EKOKOM2 cd screenlogo
V1_text_barevne CRo-Pardubice_104.7-Z-RGB

rrapk


odpady_logo
     tonda obal logo    pce-denik    

Na webu používáme soubory cookies.

Tyto soubory a informace se naše společnost snaží využívat za účelem vylepšování a rozvoje služeb, které zde nabízíme a poskytujeme. Využití souborů cookies umožňuje zlepšovat pro Vás lepší uživatelnost webových stránek a zpříjemňuje jejich použití.

Souhlasím